Kulttuurikampus Turku on Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulu Oy:n, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Turun musiikkiopetus Oy:n sekä Turku Science Park Oy:n välinen yhteistyösopimus, jonka tehtävänä on tiivistää strategista yhteistyötä oppilaitosten, yritysten, kolmannen sektorin ja kaupungin kesken. Tavoitteena on lisätä kulttuurialan elinvoimaisuutta ja vaikuttavuutta sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Pääpaino on koulutuksen, tutkimuksen, liiketoiminnan sekä viestinnän ja palveluiden kehittämisessä.

Lataa tästä Kulttuurikampus Turun missio, visio ja strategiset tavoitteet.

Kulttuurikampus Turku toimii verkostomaisena alustana kulttuurialaan kytkeytyville toimijoille samalla tavoin kuin Terveyskampus Turku ja Teknologiakampus Turku toimivat jo omilla aloillaan. Työn tuloksena Turkuun syntyy kulttuurialan osaamiskeskus, joka lisää alan työpaikkoja, kasvattaa alueen rahoitusta ja vahvistaa sen vetovoimaa ja pitovoimaa.

Turun monipuolinen kulttuurialan koulutusvalikoima luo oppilaitoksille hyvät edellytykset kehittää yhdessä ristiinopiskelumahdollisuuksia ja uusia kansainvälisen tason opinto-ohjelmia opiskelijoille ja työelämässä oleville ammattilaisille. Työelämäyhteistyötä lisätään monialaisesti muun muassa kaupunkikehittämisen, kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kulttuurikampusyhteistyö myös parantaa tutkimuksen keskinäistä koordinaatiota ja syventää sen vuorovaikutusta kulttuurikentän ja yritysten kanssa. Esimerkiksi tutkitun tiedon tuottamista päätöksenteon ja yritystoiminnan tueksi on tarkoitus vahvistaa.

Kulttuurikampustoiminta synnyttää myös uusia luovan alan liiketoiminta- ja ansaintamalleja sekä innovaatioita, joilla on kysyntää muillakin toimialoilla. Tavoitteet täsmäävät opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiekarttaan vuodelta 2020, jonka päämääränä on kasvattaa luovan talouden osuutta Suomen bruttokansantuotteesta.

Operatiivinen johtoryhmä


Piia Björn, Turun yliopisto, puheenjohtaja 2021–22

Mikael Lindfelt, Åbo Akademi, varapuheenjohtaja 2021–22

Hannu Salmi, Turun yliopisto

Rebekka Pilppula, Turun kaupunki

Teija Raninen, Turku Science Park Oy

Juha Järvinen, Turun musiikinopetus Oy

Eero Linjama, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Timo Hintsanen, Turun kaupunki

Katri Kaalikoski, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy