Kulttuurikampus Turku edistää opiskelijoiden ja ammattilaisten liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä sekä uusien ansainta- ja liiketoimintamallien syntymistä ja kehittymistä. Kulttuurikampus Turku kokoaa ja uudistaa kulttuurialan yritys- ja innovaatiopalveluja ja vahvistaa niiden saatavuutta. Se tukee luovien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja niiden hyödyntämistä myös muilla toimialoilla. 

Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena Turkuun syntyy monitieteinen ja -taiteinen kulttuurialan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. 

Tavoitteena on

  • kartoittaa esimerkiksi yritysyhteistyön tilanne tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
  • uudistaa yritys- ja innovaatiopalveluja (neuvonta- ja kasvupalvelut)
  • suunnitella uusia keinoja kannattavien kulttuuri- ja luovien alojen yritysten syntymiseksi ja kansainvälistämiseksi.

Työryhmän jäsenet


Juulia Räikkönen, Turun yliopisto työryhmän puheenjohtaja

Teija Raninen, Turku Science Park Oy työryhmän varapuheenjohtaja

Kirsi Peura, Turun yliopisto

Malin Brännback, Åbo Akademi

Samuel Raunio, Turun AMK

Jani Pihlajamaa, Turun AMK

Laura Päiviö-Häkämies, Humak

Pasi Lyysaari, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Anna Kivinen, Turun kaupunki

Petteri Järvi, Turun kaupunki