Kulttuurikampus Turku kehittää tutkimusyhteistyötä, sisäistä ja ulkoista viestintää ja rakenteellista koordinaatiota. Kulttuurikampus Turku laatii tutkimusstrategian, joka huomioi laajasti alueen korkeakoulujen tarjonnan sekä yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja kehitystarpeita. Tutkimusaiheita tunnistetaan sekä tutkimuslähtöisesti että tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jäsenien kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään ja laajennetaan tavoitteellisesti.

Tavoitteena on

  • kartoittaa kulttuurista kestävyyttä edistäviä perus- ja soveltavan tutkimuksen painopistealueet korkeakouluissa
  • kehittää yhteistoimintaa sekä oppilaitosten välillä että yhdessä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin kanssa
  • kehittää tutkimusinfrastruktuurin tehokkaampaa yhteiskäyttöä.

Työryhmän jäsenet


Sampo Ruoppila, Turun kaupunki / Turun yliopisto, työryhmän puheenjohtaja

Hannu Salmi, Turun yliopisto, työryhmän varapuheenjohtaja

Johannes Brusila, Åbo Akademi

Taina Erävaara, Turun ammattikorkeakoulu

Jarna Heinonen, Turun yliopisto

Marja-Liisa Helasvuo, Turun yliopisto

Pirita Juppi, Turun ammattikorkeakoulu

Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi

Jaakko Martikainen, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Pekka Vartiainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu