Kulttuurikampus Turku kehittää tutkimusyhteistyötä, sisäistä ja ulkoista viestintää ja rakenteellista koordinaatiota. Kulttuurikampus Turku laatii tutkimusstrategian, joka huomioi laajasti alueen ja yritysten tutkimus- ja kehitystarpeita. Tutkimusaiheita tunnistetaan tekemällä yhteistyötä sekä luovien että muiden toimialojen kanssa. Jäsenien kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään ja laajennetaan tavoitteellisesti.

Tavoitteena on

  • kartoittaa kulttuurista kestävyyttä edistäviä perus- ja soveltavan tutkimuksen painopistealueet korkeakouluissa
  • kehittää yhteistoimintaa sekä oppilaitosten välillä että yhdessä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin kanssa
  • kehittää tutkimusinfrastruktuurin tehokkaampaa yhteiskäyttöä.

Työryhmän jäsenet


Sampo Ruoppila, Turun kaupunki / Turun yliopisto työryhmän puheenjohtaja

Hannu Salmi, Turun yliopisto työryhmän varapuheenjohtaja

Marja-Liisa Helasvuo, Turun yliopisto

Jarna Heinonen, Turun yliopisto

Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi

Johannes Brusila, Åbo Akademi

Taina Erävaara, Turun AMK

Pirita Juppi, Turun AMK

Pekka Vartiainen, Humak

Jaakko Martikainen, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Lotta Mujo, Turku Science Park Oy