Kulttuurikampus Turku kehittää uusia toimintamuotoja korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden välille. Ne nostavat kulttuurialan koulutuksen vetovoimaa, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tasoa ja vahvistavat alueellista kehitystä. Uusilla toimintamalleilla ja työkaluilla tehostetaan mm. järjestelmien ja tilojen hyödynnettävyyttä sekä yhteisen viestinnän, edunvalvonnan ja toiminnan vaikuttavuutta. Kulttuurikampus Turku kehittää Teknogiakampus Turun ja Terveyskampus Turun kanssa kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskuksen kaltaista monialaista toimintaa.

Tavoitteena on

  • aloittaa vuoropuhelu keskeisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • tunnistaa organisaatioiden kulttuurihyvinvointiosaaminen ja tiivistää yhteistyötä niiden kanssa
  • tunnistaa yhteistyön paikat Teknologia- ja Terveyskampusten kanssa

Työryhmän jäsenet


Anna-Mari Rosenlöf, Turun AMK työryhmän puheenjohtaja

Timo Tanskanen, Turun AMK työryhmän varapuheenjohtaja

Katri Kaalikoski, Humak työryhmän varapuheenjohtaja

Marjo Kaartinen, Turun yliopisto

Måns Broo, Åbo Akademi

Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi

Pasi Lyysaari, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Sanna Hernelahti, Turun kaupunki

Henna Ylänen, Turun kaupunki

Tuija Alihaanperä, Turun kaupunki

Anssi Kaisti, Turun kaupunki

Lotta Mujo, Turku Science Park Oy