Kulttuurikampus Turku lisää kulttuurialan monitoimijaista yhteistyötä ja yhteiskehittämistä Turun seudun korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden välille. Yhteistyön tavoitteena on nostaa kulttuurialan koulutusten vetovoimaa, vahvistaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja tukea Turun seudun kehittymistä elävänä, kansainvälisesti tunnettuna ja monipuolisena kulttuurin keskuksena. Luomme yhteyksiä taiteen ja tieteen vuoropuhelulle.


Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisää kulttuuritilojen hyödynnettävyyttä, tehostaa viestintää ja edunvalvontaa sekä kasvattaa kulttuurialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteisellä viestinnällä tuodaan esiin Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistapahtumia, yhteisiä hankkeita, opiskelumahdollisuuksia ja alueen rikasta taide- ja kulttuuritarjontaa. Viestinnässä painopiste on Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistyössä. Kulttuurikampus Turku tekee aktiivista ja monialaista työelämäyhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään poikkialaisesti siten, että taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia osataan hyödyntää yhä enemmän erilaisissa organisaatioissa ja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Mitä teemme?

Kulttuurikampuksen Yhteistyö ja palvelut -työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kuulemme mielellämme eri toimijoiden yhteistyötarpeista ja ideoista sekä tutustumme kulttuurialan kehittämisestä kiinnostuneisiin toimijoihin ja opiskelijayhteistyöhön. Kehitämme Kulttuurikampuksen yhteistä viestintää ja yhteistyötä Turun Teknologiakampuksen ja Turun Terveyskampuksen kanssa.

Työryhmän jäsenet


Anna-Mari Rosenlöf, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, työryhmän puheenjohtaja

Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu, työryhmän varapuheenjohtaja

Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, työryhmän varapuheenjohtaja

Tuija Alihaanperä, Keskustan kehittämisen kärkihanke, Turun kaupunki

Måns Broo, Åbo Akademi

Anne Heimo, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto

Sanna Hernelahti, Kirjastopalvelut, Turun kaupunki

Ruth Illman, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö

Anssi Kaisti, Opiskelijakaupunki Turku, Turun kaupunki

Pasi Lyysaari, Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi

Sofia Sjö, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö

Henna Ylänen, Turun museokeskus, Turun kaupunki