Kulttuurikampus Turun toimijat tekevät monialaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa tapahtumien, yhteistyöverkostojen ja hankkeiden kautta. Tutustu kumppanuuksiimme alla olevien esimerkkien kautta.

ABOAGORA

Opiskelijakaupunki Turku

Kaupunkitutkimusohjelma  
Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta. Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa.

Taikusydän – kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste
Taikusydän on kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Taikusydän viestii kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista uutisista, kokoaa tietopankkiin alaa koskevaa tietoa ja tuo alan tekijät yhteen. Verkostossa kehitetään ja levitetään ratkaisuja, joilla taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Vanhankaupungin kehittäminen
Vanhankaupungin kehittäminen on osa Keskustan kehittämisen kärkihanketta. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa palvelu- ja tapahtumatarjontaa siten, että Vanhankaupungin alue on vireä ympäri vuoden. Tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden ja kaupungin asukkaiden kanssa.